ข้อมูลที่พัก: พะเยา คอนโดเทล

จังหวัดพะเยา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา

 • ชื่อโรงแรม : พะเยา คอนโดเทล
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง พะเยา
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 199 - 350 บาท
 • ที่อยู่ : 601 หมู่ 11 ถ.พหลโยธิน พะเยา-เชียงราย ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5441 0436, 0 5448 1435
 • จำนวนห้อง : 70 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย