ข้อมูลที่พัก: ภูลังกา รีสอร์ท

จังหวัดพะเยา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา

 • ชื่อโรงแรม : ภูลังกา รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ปง พะเยา
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 2,000 บาท
 • ที่อยู่ : 125 หมู่ 4 บ้านปางมะโอ ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5441 5570, 08 6191 0291
 • จำนวนห้อง : 13 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย