ข้อมูลที่พัก: โรงแรม วังทอง

จังหวัดพะเยา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม วังทอง
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง พะเยา
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 250 - 500 บาท
 • ที่อยู่ : 150 หมู่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5441 0794, 0 5441 0490
 • จำนวนห้อง : 35 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย