ข้อมูลที่พัก: โรงแรมสวนสน

จังหวัดพะเยา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรมสวนสน
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง พะเยา
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 250 - 1,200 บาท
 • ที่อยู่ : 167 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5443 1571, 0 5448 3836, 0 5448 3836
 • จำนวนห้อง : 39 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย