ข้อมูลที่พัก: เฮือนกฤษณา แฟมิลี่ รีสอร์ท

จังหวัดพะเยา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา

 • ชื่อโรงแรม : เฮือนกฤษณา แฟมิลี่ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง พะเยา
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 350 - 800 บาท
 • ที่อยู่ : 159 หมู่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5488 7081-2, 08 1884 5849
 • จำนวนห้อง : 11 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : huankrissana@yahoo.co.th
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย