ข้อมูลที่พัก: เขาค้อ รีสอร์ท

จังหวัดเพชรบูรณ์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์

 • ชื่อโรงแรม : เขาค้อ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เขาค้อ เพชรบูรณ์
 • ระดับ : 3 ดาว
 • ราคา : 500 - 700 บาท
 • ที่อยู่ : 46 หมู่ 6 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67280
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5675 0071-3, 08 1604 5337, 08 6711 1542, 0 2928 8592
 • จำนวนห้อง : 35 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.khaokhoresort.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย