ข้อมูลที่พัก: เขาค้อ ไฮแลนด์ รีสอร์ท

จังหวัดเพชรบูรณ์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์

 • ชื่อโรงแรม : เขาค้อ ไฮแลนด์ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เขาค้อ เพชรบูรณ์
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,700 - 2,800 บาท
 • ที่อยู่ : 27 หมู่ 9 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67280
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5675 0471, 0 5675 0495, 08 1914 3892, 08 6929 4207
 • จำนวนห้อง : 27 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.khaokorhighland.com
 • อีเมลล์ : snookerr@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย