ข้อมูลที่พัก: เขาค้อโกลเด้น รีสอร์ท

จังหวัดเพชรบูรณ์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์

  • ชื่อโรงแรม : เขาค้อโกลเด้น รีสอร์ท
  • สถานที่ : เขาค้อ เพชรบูรณ์
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,500 - 4,500 บาท
  • ที่อยู่ : 134/1 หมู่ 6 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
  • เบอร์โทรศัพท์ : 089-8918888, 08 1988 8740
  • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
  • เว็บไซต์ : khaokorgolden.tourkhaokor.com
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย