ข้อมูลที่พัก: เขาค้อทะเลหมอก

จังหวัดเพชรบูรณ์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์

 • ชื่อโรงแรม : เขาค้อทะเลหมอก
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เขาค้อ เพชรบูรณ์
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,500 - 6,000 บาท
 • ที่อยู่ : 53 หมู่ 3 บ้านสิมารักษ์ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1888 6927, 0 5672 8278, 08 1888 6927, 08 1324 7291, 0 5671 3133
 • จำนวนห้อง : 4 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.khaokhotalamok.com
 • อีเมลล์ : T_khaokho@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย