ข้อมูลที่พัก: โรงแรม โฆษิตฮิลล์

จังหวัดเพชรบูรณ์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม โฆษิตฮิลล์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง เพชรบูรณ์
 • ระดับ : 5 ดาว
 • ราคา : 540 - 3,200 บาท
 • ที่อยู่ : 39 ถ.สามัคคีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5672 2371-2, 0 5674 3642-5
 • จำนวนห้อง : 143 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.kosithill.com
 • อีเมลล์ : sales@kosithill.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย