ข้อมูลที่พัก: ชวนชม รีสอร์ท

จังหวัดเพชรบูรณ์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์

 • ชื่อโรงแรม : ชวนชม รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เขาค้อ เพชรบูรณ์
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 800 - 4,200 บาท
 • ที่อยู่ : 47 หมู่ 11 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5692 5094, 08 1826 5273, 08 9836 7802
 • จำนวนห้อง : 30 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.chuanchomresort.com
 • อีเมลล์ : mintra_ccr@yahoo.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย