ข้อมูลที่พัก: บ้านเขาค้อ ละอองหมอก

จังหวัดเพชรบูรณ์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์

 • ชื่อโรงแรม : บ้านเขาค้อ ละอองหมอก
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เขาค้อ เพชรบูรณ์
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 6,500 - 10,000 บาท
 • ที่อยู่ : 17 หมู่ 10 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67280
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2804 0556-7, 08 1480 0666, 08 6313 0433, 08 1659 6668
 • จำนวนห้อง : 3 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.khaokhorlaongmok.com
 • อีเมลล์ : pinky2517@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย