ข้อมูลที่พัก: บ้านบุญประคอง รีสอร์ท

จังหวัดเพชรบูรณ์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์

  • ชื่อโรงแรม : บ้านบุญประคอง รีสอร์ท
  • สถานที่ : เขาค้อ เพชรบูรณ์
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 700 - 3,000 บาท
  • ที่อยู่ : 47 หมู่ 3 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1953 4169, 08 6201 2718, 08 9527 1723
  • จำนวนห้อง : 33 ห้อง
  • เว็บไซต์ : www.boonprakong.com
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย