ข้อมูลที่พัก: บ้านสวนหมอก รีสอร์ท

จังหวัดเพชรบูรณ์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์

  • ชื่อโรงแรม : บ้านสวนหมอก รีสอร์ท
  • สถานที่ : เขาค้อ เพชรบูรณ์
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 2,500 - 3,500 บาท
  • ที่อยู่ : 154 หมู่ 4 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5681 0706, 08 1707 1077, 08 9644 3233
  • จำนวนห้อง : 7 ห้อง
  • เว็บไซต์ : www.suanmork.cjb.net
  • อีเมลล์ : rawisratukky@thaimail.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย