ข้อมูลที่พัก: โรงแรม ปิยมิตร แอนด์ รีสอร์ท

จังหวัดเพชรบูรณ์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม ปิยมิตร แอนด์ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 400 - 700 บาท
 • ที่อยู่ : 64 หมู่ 9 ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5679 1031, 0 5679 1618
 • จำนวนห้อง : 222 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.piyamit.net
 • อีเมลล์ : hearkuu@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย