ข้อมูลที่พัก: เปี่ยมสุข สวิสฮิลล์ รีสอร์ท

จังหวัดเพชรบูรณ์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์

 • ชื่อโรงแรม : เปี่ยมสุข สวิสฮิลล์ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เขาค้อ เพชรบูรณ์
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 2,400 - 5,000 บาท
 • ที่อยู่ : 77 หมู่ 11 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67280
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 9920 3847, 0 5675 0038, 08 9438 9745
 • จำนวนห้อง : 40 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.pieam-suk.com
 • อีเมลล์ : nisunt@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย