ข้อมูลที่พัก: พรสวรรค์ รีสอร์ท

จังหวัดเพชรบูรณ์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์

  • ชื่อโรงแรม : พรสวรรค์ รีสอร์ท
  • สถานที่ : เขาค้อ เพชรบูรณ์
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,200 - 2,000 บาท
  • ที่อยู่ : 52 หมู่ 3 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 9562 1084, 08 9562 1084, 08 5160 1618, 0 2565 5204
  • จำนวนห้อง : 6 ห้อง
  • เว็บไซต์ : www.pornsawanresort.com
  • อีเมลล์ : khaokho_tour11@hotmail.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย