ข้อมูลที่พัก: เพชรบูรณ์โฮเต็ล

จังหวัดเพชรบูรณ์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์

  • ชื่อโรงแรม : เพชรบูรณ์โฮเต็ล
  • สถานที่ : เมือง เพชรบูรณ์
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 170 - 350 บาท
  • ที่อยู่ : 102/1 ถ.สันคูเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5671 1348
  • จำนวนห้อง : 19 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย