ข้อมูลที่พัก: ฟอเรสฮิลล์ 1

จังหวัดเพชรบูรณ์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์

  • ชื่อโรงแรม : ฟอเรสฮิลล์ 1
  • สถานที่ : เขาค้อ เพชรบูรณ์
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,000 - 6,000 บาท
  • ที่อยู่ : 200 หมู่ 6 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5675 0041-2
  • จำนวนห้อง : 11 ห้อง
  • เว็บไซต์ : www.image-forest.com
  • อีเมลล์ : mathvee_k@yahoo.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย