ข้อมูลที่พัก: ฟอเรสฮิลล์ 2

จังหวัดเพชรบูรณ์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์

  • ชื่อโรงแรม : ฟอเรสฮิลล์ 2
  • สถานที่ : เขาค้อ เพชรบูรณ์
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,700 - 2,200 บาท
  • ที่อยู่ : 118 หมู่ 4 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 9461 4439, 08 1813 3263, 08 1860 4884
  • จำนวนห้อง : 11 ห้อง
  • เว็บไซต์ : www.foresthills.co.th
  • อีเมลล์ : info@foresthills.co.th
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย