ข้อมูลที่พัก: ภูพ่อบท รีสอร์ท

จังหวัดเพชรบูรณ์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์

 • ชื่อโรงแรม : ภูพ่อบท รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เขาค้อ เพชรบูรณ์
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 300 - 3,000 บาท
 • ที่อยู่ : 114 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1674 8446, 08 1785 6507, 08 9707 2538
 • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.phuporbot.9nha.com
 • อีเมลล์ : keng_09@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย