ข้อมูลที่พัก: มิตรสาลี โฮเต็ล

จังหวัดเพชรบูรณ์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์

 • ชื่อโรงแรม : มิตรสาลี โฮเต็ล
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 150 - 400 บาท
 • ที่อยู่ : 400/1 หมู่ 2 ถ.บุษราคัม ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5679 1178-9
 • จำนวนห้อง : 37 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย