ข้อมูลที่พัก: เมทนีดล เขาค้อ รีสอร์ท

จังหวัดเพชรบูรณ์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์

 • ชื่อโรงแรม : เมทนีดล เขาค้อ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เขาค้อ เพชรบูรณ์
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 750 - 9,000 บาท
 • ที่อยู่ : 165 หมู่ 1 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67280
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5675 0502-4
 • จำนวนห้อง : 20 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.maethaneedolresort.com
 • อีเมลล์ : sales@maethaneedolresort.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย