ข้อมูลที่พัก: แก่งกระจาน ริเวอร์ รีสอร์ท

จังหวัดเพชรบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

  • ชื่อโรงแรม : แก่งกระจาน ริเวอร์ รีสอร์ท
  • สถานที่ : แก่งกระจาน เพชรบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 700 - 4,000 บาท
  • ที่อยู่ : 491 หมู่ 13 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 76170
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1705 2250, 08 1255 2006, 0 3245 9200
  • จำนวนห้อง : 12 ห้อง
  • เว็บไซต์ : www.kaengresort.com
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย