ข้อมูลที่พัก: แก่งศิลป์ รีสอร์ท

จังหวัดเพชรบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

 • ชื่อโรงแรม : แก่งศิลป์ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : แก่งกระจาน เพชรบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,000 - 2,400 บาท
 • ที่อยู่ : 597 หมู่ 1 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 76170
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1991 5407, 08 6600 5407
 • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.kaengsilp-resort.com
 • อีเมลล์ : kaengsilp@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย