ข้อมูลที่พัก: โรงแรม แก่นจันทร์ บีช

จังหวัดเพชรบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม แก่นจันทร์ บีช
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ชะอำ เพชรบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 880 - 5,700 บาท
 • ที่อยู่ : 241/4 ถ.ร่วมจิต ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3247 0777-9, 0 3247 1314
 • จำนวนห้อง : 91 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.kaenchanchaam.com
 • อีเมลล์ : info@kaengchanbeach.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย