ข้อมูลที่พัก: ทวีสุขบีชรีสอร์ท

จังหวัดเพชรบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

 • ชื่อโรงแรม : ทวีสุขบีชรีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ชะอำ เพชรบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,200 - 4,500 บาท
 • ที่อยู่ : 30 หมู่ 3 ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3244 8195, 08 1828 1970, 08 3906 1888, 08 6985 2111
 • จำนวนห้อง : 17 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.tweesookbeachresort.com
 • อีเมลล์ : tweesook@yahoo.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย