ข้อมูลที่พัก: โรงแรม ท่ายาง รีสอร์ท

จังหวัดเพชรบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

  • ชื่อโรงแรม : โรงแรม ท่ายาง รีสอร์ท
  • สถานที่ : ท่ายาง เพชรบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 250 - 500 บาท
  • ที่อยู่ : 10 หมู่ 3 ถ.เพชรเกษม ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3246 3889-90
  • จำนวนห้อง : 32 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย