ข้อมูลที่พัก: ที. เค. เฮ้าส์

จังหวัดเพชรบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

 • ชื่อโรงแรม : ที. เค. เฮ้าส์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ชะอำ เพชรบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 1,500 บาท
 • ที่อยู่ : 244/6-7 ถ.นราธิป ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1339 3380, 0 3243 3573
 • จำนวนห้อง : 12 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.cha-amproperty.com
 • อีเมลล์ : katay_na@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย