ข้อมูลที่พัก: ธนู ริเวอร์ รีสอร์ท

จังหวัดเพชรบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

 • ชื่อโรงแรม : ธนู ริเวอร์ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : แก่งกระจาน เพชรบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,300 - 8,000 บาท
 • ที่อยู่ : 375 หมู่ 13 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 76170
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3242 2088, 08 1944 6571
 • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.thanuresort.com
 • อีเมลล์ : contact@thanuresort.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย