ข้อมูลที่พัก: นาน่า เฮ้าส

จังหวัดเพชรบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

 • ชื่อโรงแรม : นาน่า เฮ้าส
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ชะอำ เพชรบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 800 - 2,200 บาท
 • ที่อยู่ : 208/3-4 ถ.ร่วมจิตร ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3243 3632, 0 3247 1357
 • จำนวนห้อง : 25 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.nanahouse.net
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย