ข้อมูลที่พัก: นิรันดร รีสอร์ท

จังหวัดเพชรบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

 • ชื่อโรงแรม : นิรันดร รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ชะอำ เพชรบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 2,000 บาท
 • ที่อยู่ : 247/7 ถ.ร่วมจิตร ชายหาดชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3243 3450, 08 1880 1737, 0 3247 1038
 • จำนวนห้อง : 50 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.nirundorn.com
 • อีเมลล์ : nirundorn1_@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย