ข้อมูลที่พัก: บลูมารีน รีสอร์ท

จังหวัดเพชรบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

 • ชื่อโรงแรม : บลูมารีน รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ท่ายาง เพชรบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,450 - 4,500 บาท
 • ที่อยู่ : 333/3 หมู่ 3 ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3259 1222-3, 0 3244 3055
 • จำนวนห้อง : 21 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.phetbluemarineresort.com
 • อีเมลล์ : bluemarineresort@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย