ข้อมูลที่พัก: บ้านขามเงิน

จังหวัดเพชรบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

 • ชื่อโรงแรม : บ้านขามเงิน
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ชะอำ เพชรบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,200 - 4,000 บาท
 • ที่อยู่ : ถ.เพชรเกษมเก่า ชะอำใต้ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3247 0669, 08 1190 3280
 • จำนวนห้อง : 8 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.bannkhamngen.9nha.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย