ข้อมูลที่พัก: บ้านชลเล

จังหวัดเพชรบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

 • ชื่อโรงแรม : บ้านชลเล
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ท่ายาง เพชรบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 2,000 - 13,000 บาท
 • ที่อยู่ : หาดบางชอง ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2812 0513, 08 5357 8601
 • จำนวนห้อง : 5 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.sp-edutain.com
 • อีเมลล์ : chuleekorn3@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย