ข้อมูลที่พัก: บ้านมะค่า ชาเล่ต์

จังหวัดเพชรบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

 • ชื่อโรงแรม : บ้านมะค่า ชาเล่ต์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : แก่งกระจาน เพชรบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,200 - 4,500 บาท
 • ที่อยู่ : 85 หมู่ 8 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 76170
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2275 4249, 08 1848 9009, 08 1906 0606, 08 7164 6722
 • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.banmaka.com
 • อีเมลล์ : resort@banmaka.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย