ข้อมูลที่พัก: บ้านลมเลย์

จังหวัดเพชรบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

  • ชื่อโรงแรม : บ้านลมเลย์
  • สถานที่ : ชะอำ เพชรบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 2,500 - 4,500 บาท
  • ที่อยู่ : 15 หมู่ 3 ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1828 1970, 08 6366 0428
  • จำนวนห้อง : 4 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย