ข้อมูลที่พัก: บ้านโอบฟ้า รีสอร์ท

จังหวัดเพชรบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

 • ชื่อโรงแรม : บ้านโอบฟ้า รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : แก่งกระจาน เพชรบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,000 - 2,500 บาท
 • ที่อยู่ : 633 หมู่ 1 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 76130
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 9528 2428, 0 3245 9360, 08 9257 7952
 • จำนวนห้อง : 12 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.kaengkrachanbanaobfha.com
 • อีเมลล์ : banaobfha@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย