ข้อมูลที่พัก: ปิยะฉัตร รีสอร์ท

จังหวัดเพชรบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

 • ชื่อโรงแรม : ปิยะฉัตร รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : แก่งกระจาน เพชรบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,200 - 8,000 บาท
 • ที่อยู่ : 629 หมู่ 1 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 76170
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3245 9216, 08 1807 7264, 08 1944 2175
 • จำนวนห้อง : 39 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.piyachartresort.net
 • อีเมลล์ : info@piyachartresort..net
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย