ข้อมูลที่พัก: พรเพชร รีสอร์ท

จังหวัดเพชรบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

 • ชื่อโรงแรม : พรเพชร รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : บ้านแหลม เพชรบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,000 - 2,500 บาท
 • ที่อยู่ : 59 หมู่ 4 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76100
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3247 8606, 08 4110 4341
 • จำนวนห้อง : 5 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย