ข้อมูลที่พัก: โรงแรม เพชรรัช

จังหวัดเพชรบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

  • ชื่อโรงแรม : โรงแรม เพชรรัช
  • สถานที่ : เมือง เพชรบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 250 - 500 บาท
  • ที่อยู่ : 124/1 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ตำบลเวียงคอย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3241 2748
  • จำนวนห้อง : 34 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย