ข้อมูลที่พัก: เพชรวารินทร์ รีสอร์ท

จังหวัดเพชรบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

 • ชื่อโรงแรม : เพชรวารินทร์ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ท่ายาง เพชรบุรี
 • ระดับ : 3 ดาว
 • ราคา : 2,200 - 8,100 บาท
 • ที่อยู่ : 248 หมู่ 11 ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3242 2072, 08 1763 4862, 08 1926 0289
 • จำนวนห้อง : 31 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.petchvarinresort.com
 • อีเมลล์ : sale@petchvarinresort.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย