ข้อมูลที่พัก: เมมโมรี่ เฮ้าส์

จังหวัดเพชรบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

  • ชื่อโรงแรม : เมมโมรี่ เฮ้าส์
  • สถานที่ : ชะอำ เพชรบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 500 - 1,800 บาท
  • ที่อยู่ : 261/62 ถ.ร่วมจิต ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 26120
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1943 6988, 0 3247 2100-1
  • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย