ข้อมูลที่พัก: รับลม รีสอร์ท

จังหวัดเพชรบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

 • ชื่อโรงแรม : รับลม รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง เพชรบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,000 - 2,500 บาท
 • ที่อยู่ : 278 ถ.อนามัย ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3247 8333, 0 3247 8600, 08 5289 9140, 08 4006 0058
 • จำนวนห้อง : 9 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.rublom.com
 • อีเมลล์ : rublom.com@rublom.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย