ข้อมูลที่พัก: สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท

จังหวัดเพชรบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

 • ชื่อโรงแรม : สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ท่ายาง เพชรบุรี
 • ระดับ : 3 ดาว
 • ราคา : 500 - 4,000 บาท
 • ที่อยู่ : 13/1 หมู่ 7 ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3245 8338-9, 08 1981 8405, 08 1984 3458
 • จำนวนห้อง : 49 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.suanphet.com
 • อีเมลล์ : mail@suanphet.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย