ข้อมูลที่พัก: เอ แอนด์ บี รีสอร์ท 1

จังหวัดเพชรบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

  • ชื่อโรงแรม : เอ แอนด์ บี รีสอร์ท 1
  • สถานที่ : แก่งกระจาน เพชรบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 500 - 600 บาท
  • ที่อยู่ : 591 หมู่ 1 ถ.ท่ายาง-แก่งกระจาน ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 76170
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3245 9338, 08 9891 2328, 08 9894 2672
  • จำนวนห้อง : 15 ห้อง
  • เว็บไซต์ : www.aandbresort.com
  • อีเมลล์ : aandbresort@hotmail.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย