ข้อมูลที่พัก: โรงแรม บ้านพันทาย

จังหวัดเพชรบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

  • ชื่อโรงแรม : โรงแรม บ้านพันทาย
  • สถานที่ : ชะอำ เพชรบุรี
  • ระดับ : 4 ดาว
  • ราคา : 3,500 - 6,500 บาท
  • ที่อยู่ : 247/58 ถ.ร่วมจิต ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3243 3111
  • จำนวนห้อง : 31 ห้อง
  • เว็บไซต์ : www.bannpantai.com
  • อีเมลล์ : sales@bannpantai.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย