ข้อมูลที่พัก: โรงแรม ซีซี บลูมส์

จังหวัดภูเก็ต ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม ซีซี บลูมส์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : หาดกะรน เมือง ภูเก็ต
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,400 - 4,500 บาท
 • ที่อยู่ : 84/21 ซ.10 ถ.ปฏัก ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7633 3222-4
 • จำนวนห้อง : 21 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.ccbloomshotel.com
 • อีเมลล์ : sales@ccbloomshotel.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย