ข้อมูลที่พัก: บ้านสวนเพลส

จังหวัดภูเก็ต ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

  • ชื่อโรงแรม : บ้านสวนเพลส
  • สถานที่ : เมือง ภูเก็ต
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 700 - 900 บาท
  • ที่อยู่ : 38/3 หมู่ 5 ถ.บางใหญ่ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7624 9312-14
  • จำนวนห้อง : 113 ห้อง
  • เว็บไซต์ : www.baansuanplace.com
  • อีเมลล์ : info@baansuanplace.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย