ข้อมูลที่พัก: บุณฑรีก์ โฮม รีสอร์ท

จังหวัดภูเก็ต ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

 • ชื่อโรงแรม : บุณฑรีก์ โฮม รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : หาดกะรน เมือง ภูเก็ต
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 750 - 2,150 บาท
 • ที่อยู่ : 28 ถ.ปฏัก ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7628 4615-6, 08 1815 4747
 • จำนวนห้อง : 15 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.boondaree.com
 • อีเมลล์ : info@boondaree.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย